Регистрираните потребители имат достъп до пълната база на форума като виждат всички теми и публикации.
Регистрация във форума се допуска единствено за членове на БНФМ.

За членство в БНФМ - натиснете тук 
За регистрация във форума - натиснете тук

Добре дошли, Гост
Username: Парола: Запомни ме

ТЕМА: Правни консултации от адвокат Георги Георгиев

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 29 Мар 2012 19:43 #7337

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
Постановено е решение и по делото на Слави срещу мълчаливият отказ на МК да му регистрира детектора.
И с това решение, вече за втори път, Върховният административен съд /ВАС/ в мотивите си недвумислено казва,
че щом детектора ще се ползва като хоби, а не за археологически проучвания, не следва да се регистрира.
Цитирам дословно мотивите от решението:
"В конкретния случай Светослав Димитров Станев е подал заявлението си за регистрация и вписване в регистъра на специално техническо средство по реда на чл. 31 ал. 1 от Наредбата. Мълчаливият отказ да се извърши вписването е съобразен с изрично заявеното в него, че металдетекторът няма да бъде използван за извършване на теренни археологически проучвания, а е предназначен за дейност извън приложното поле на Закона за културното наследство.
По изложените съображения, неоснователен е доводът, че процесният акт противоречи на материалноправни разпоредби. "
, т.е. правилно му е отказана регистрация, тъй като такава не е необходима.
ето и самото решение:

РЕШЕНИЕ № 4590
София, 29.03.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на седми март две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЕНКА ГЕТОВА
ЧЛЕНОВЕ:СРЕБРИНА ХРИСТОВА
ЖАНЕТА ПЕТРОВА

при секретар Соня Методиева
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията СРЕБРИНА ХРИСТОВА
по адм. дело № 10027/2011.

Производството по чл. 145 и сл. от АПК е образувано по жалба на Светослав Димитров Станев срещу мълчаливия отказ на Министъра на културата по заявление вх. № 94 - 00 - 1503 / 14.07.2011 година за регистрация на специално техническо средство - металдетектор по реда на чл. 31 ал. 1 от Наредба № Н - 00 - 0001 от 14.02.2011 година на Министъра на културата във връзка с § 16 от ПЗР на Закона за културното наследство / ЗКН /. Счита, че този отказ е незаконосъобразен, поради което моли да бъде отменен и делото като преписка върнато на административния орган за произнасяне по направеното искане, съобразно изискванията на закона и дадените указания. Претендира да му бъдат присъдени направените разноски по делото.
Ответникът Министърът на културата, чрез процесуалния си представител, в съпроводително писмо от 22.02.2012 година взема становище, че жалбата е необоснована и неоснователна, тъй като лицето е заявило изрично, че няма да употребява специалното техническо средство за извършване на теренни археологически проучвания / ТАП / по смисъла на ЗКН и Наредба № Н - 00 - 0001 / 2011 година.
Върховният административен съд, като взе предвид събраните доказателства, които анализира в тяхната съвкупност, прие за установено следното:
Светослав Димитров Станев е подал до Министъра на културата заявление вх. № 94 - 00 - 1503 / 14.07.2011 година за регистрация и вписване в регистъра на специално техническо средство - металдетектор по реда на чл. 31 ал. 1 от Наредба № Н - 00 - 0001 от 14.02.2011 година на Министъра на културата / обн. ДВ, бр. 18 от 01.03.2011 г. /.
Административният орган не се е произнесъл в законоустановения 14 - дневен срок по чл. 34 от Наредбата, поради което и с оглед разпоредбата на чл. 58 от АПК следва да се приеме, че е налице мълчалив отказ да се издаде актът.
Жалбата срещу него е подадена от лице, което е правоимащо по смисъла на чл. 147 от АПК, и при подаването й е спазен едномесечния срок за оспорване по чл. 149 ал. 2 от АПК. По изложените съображения същата е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.
Заявлението на Светослав Димитров Станев е подадено в компетентния административен орган на 14.07.2011 година, от която дата, с оглед разпоредбата на чл. 25 от АПК, е започнало производството по издаване на индивидуалния административен акт. В същото заявителят изрично е вписал, че "металдетектора ще ползва за търсене на метални предмети - металдетектинг под формата на занимание през свободното си време т.е. хоби, като същият няма да бъде използван за извършване на теренни археологически проучвания" и че, тъй като практикуваното от него хоби е извън хипотезата на извършване на теренни проучвания, счита, че не е необходимо да бъде прилаган препис от документ за квалификация на лицето, съгласно изискването на чл. 31 ал. 3 т. 2 от Наредба № Н - 00 - 0001 от 14.02.2011 година на Министъра на културата.
В чл. 147 ал. 1 от Закона за културното наследство е посочено, че археологическите обекти се издирват и изучават като културни ценности чрез теренни проучвания, а в ал. 2, че теренните проучвания се извършват по ред, определен от наредба на министъра на културата.
В чл. 152 ал.1 т. 6 от закона е предвидено, че разрешението е със срок на действие в рамките на календарната година, в която е издадено, и съдържа "възможност за използване на специални технически средства по ред, определен с наредбата по чл. 147 ал. 6".
В ал. 2 на същата разпоредба е посочено, че собствениците на средствата по ал. 1 т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14 - дневен срок от придобиването им. Редът за регистриране на специалните технически средства се определя от наредбата по чл. 147 ал. 6. В изпълнение на тези разпоредби Министърът на културата е издал Наредба № Н - 00 - 0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.
В конкретния случай Светослав Димитров Станев е подал заявлението си за регистрация и вписване в регистъра на специално техническо средство по реда на чл. 31 ал. 1 от Наредбата. Мълчаливият отказ да се извърши вписването е съобразен с изрично заявеното в него, че металдетекторът няма да бъде използван за извършване на теренни археологически проучвания, а е предназначен за дейност извън приложното поле на Закона за културното наследство.По изложените съображения, неоснователен е доводът, че процесният акт противоречи на материалноправни разпоредби.
Отменителните основания по чл. 146 от АПК не са налице и затова оспорването е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.
Водим от това и на основание чл. 172 ал. 2 предложение четвърто от АПК, Върховният административен съд, Трето отделение
РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Светослав Димитров Станев срещу мълчаливия отказ на Министъра на културата по заявление вх. № 94 - 00 - 1503 / 14.07.2011 година за регистрация на специално техническо средство - металдетектор по реда на чл. 31 ал. 1 от Наредба № Н - 00 - 0001 от 14.02.2011 година на Министъра на културата във връзка с § 16 от ПЗР на Закона за културното наследство.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Петчленен състав на Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщението на страните.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Пенка Гетова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:/пСребрина Христова
/п/ Жанета Петрова
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 30 Мар 2012 21:08 #7358

 • deultum
 • deultum's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 84
 • Получени благодарности 34
Сега и някоя голяма медия да се наеме да го каже на всеослушание та всички да знаят че не се иска регистрация и е хубаво министерствата да комуникират помежду си че и всички полицаи да го знаят а не да си правят свободни съчинения с колегите !
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 30 Мар 2012 21:19 #7359

 • Slavitoooo
 • Slavitoooo's Avatar
 • Офлайн
 • Член на УС на БНФМ, Модератор в уебсайта на БНФМ
 • Мнения: 16298
 • Получени благодарности 14164
deultum написа:
Сега и някоя голяма медия да се наеме да го каже на всеослушание та всички да знаят че не се иска регистрация и е хубаво министерствата да комуникират помежду си че и всички полицаи да го знаят а не да си правят свободни съчинения с колегите !
Прав си колега по въпроса се работи !
Не знам само дали няма да е удачно всеки да си преснима решението на дело №1 и да си го сложи при детектора но за това адвокат Георгиев може да каже !
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 31 Мар 2012 20:52 #7372

 • spartan
 • spartan's Avatar
:)
Последна промяна: 11 Апр 2012 20:23 от spartan.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 01 Апр 2012 22:28 #7396

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
"Според мен трябва да се премахне въобще въпросната наредба .И въобще трябва да
се направи така че властите да се успокоят и да се спре преследването на металодетектинга
въобще и ........"


Не искам да съм груб.....но....това мнение да се махне Наредбата е меко казано несериозно...
Наредбата е за извършване на теренни археологически проучвания и регламентира реда за
осъществяване на тези дейности. Не е наша работа да преценяме как археолозите да извършват тази дейност.
Това което ни засягаше беше реда за регистрация на металдетекторите.
Е.....Върховният съд категорично каза.....вие с вашето хоби не попадате в категорията на тези които следва да си регистрират детекторите.
Не разбирам какво още не е ясно....и какво още трябва да се доказва!!!!!!
А що се отнася до това да се спре преследването на металдетектинга....прави се ...и то много...
да викаме ли по форумите какво се прави.....който се интересува има начин да научи....
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 01 Апр 2012 23:46 #7398

 • vako
 • vako's Avatar
Привет адвокат Георгиев и поздравления за спечелените дела, но както знаете от опит във Пловдив нещата не вървят на добре, затова за тези които почти всеки ден са с машинка в ръка им се иска по-бързо да се оправят нещата, ето и миналата седмица в Асеновград при проверка на пътя са прибрани няколко металотърсача, така че прави са хората като питат какво става и какво се прави - а и форумът е мястото където могат да се научат новините касаещи хобито.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 02 Апр 2012 21:39 #7428

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
ами на тези дето са им прибрали апаратите от колите на пътя им кажи да ми
звъннат един телефон....ако е така както казваш....е почти сигурно че ще им ги върнат.
Не се изисква регистрация....вече не се пишат наказателни постановления от Министъра на културата.
Това е постигнатото с двете дела във ВАС и множеството дела по обжалване на наказателни постановления.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 29 Апр 2012 08:34 #7692

 • radionov
 • radionov's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 17
 • Получени благодарности 2
Г-н адвокат, интересува ме къде мога да намеря списък с обектите на които не трябва да се ходи за да нямам случайно проблеми?
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 14 Май 2012 22:27 #7778

 • Радо ВТ
 • Радо ВТ's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 245
 • Получени благодарности 374
Извини ме за намесата Още през далечната 1993 всички археологически обекти на които не трябва да попадаме волю или неволю бяха предоставени на всички ПОЗЕМЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ До тези депеши имаха достъп хиляди Сега се спотайват в комповете на геодезисти и на всички които изготвиха поземлените скици Не ми е известно да са попълвали клетвени списъци за опазване на държавна тайна
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 09 Юли 2012 10:18 #8263

 • ElGato
 • ElGato's Avatar
Здравейте колеги и от мен , искам да споделя и моят случай. Точно преди една година у дома дойде криминална полиция от 6 човека :) и направиха обиск без заповед за обиск . Вземаха ми 2 металотърсача и компютъра. После след разпит ме пуснаха. След известно време разпитваха жена ми а също така и производителят на машините. Бях им представил членската карта и разписката от изпратеното писмо до мин. на културата. След една година наблюдаващият прокурор реши че няма данни за престъпление и ми върнаха машините , които ги бях отписал.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 09 Юли 2012 10:37 #8264

 • ElGato
 • ElGato's Avatar
Също така бяха изпратили запитване до мин. на културата дали съм подал молба и отговорът беше , че съм подал , но не е регистриран металдетекторът , защото нямало по коя наредба да регистрират детекторите :)
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 09 Юли 2012 18:10 #8269

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
"....и разписката от изпратеното писмо до мин. на културата."
След една година наблюдаващият прокурор реши че няма данни за престъпление и ми върнаха машините
""...бяха изпратили запитване до мин. на културата дали съм подал молба и отговорът беше , че съм подал , но не е регистриран металдетекторът , защото нямало по коя наредба да регистрират детекторите


Радвам се че колегата сподели този случай!
Той е показателен и действително на голям брой собственици на металдетектори
бяха образувани наказателни производства за незаконно притежаване на металдетектори.
Именно тогава ръководството на федерацията се обърна към мен и заедно предложихме
формуляра на заявлението до МК.
Бяхме убедени че не е задължителна регистрация на металдетекторите, но в това не бяха убедени полицията и прокуратурата. Казаното по-горе от колегата ElGato само потвърждава нашата правота.
Радвам се че сме помогнали на колегата.
Няма как да не спомена че тогава и спрямо това наше предложение имаше съмнения и негативни рeакции, както и упреци, че ръководството на Федерацията нищо не прави.
Всъщност с написаното по-горе колегата е благодарил на ръководството на Федерацията.
И още нещо...убеден съм че опитите да се пречи на Федерацията няма да спрат и ще се търсят
всякакви начини и форми, тъй като от началото на своето съществуване до момента тя си остава единствената организация която без колебание се бори за правата на своите членове.
Няма как да не се подчертае, че резултатите от тази дейност вече са видими, а е налице и международно признание.
Както се случва в България сега е момента да се появи сходна организация и да бъдат разделени практикуващите хобито на два лагера.Дано не се случи, но няма как да скрия, че го очаквам, тъй като авторитета на Федерацията , вече е доказан.
Последна промяна: 09 Юли 2012 19:57 от Georgi Georgiev.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 10 Юли 2012 08:23 #8272

 • ElGato
 • ElGato's Avatar
Г-н Георгиев е прав , мога да потвърдя , че когато им показах членската си карта на Федерацията и разписката от изпратеното заявление за регистрация в МК държанието им , имам предвид на полицаите коренно се промени , даже лично наблюдаващият прокурор искаше да види картата с очите си :) и да с по-горе написаното искам да благодаря на Федерацията. А както каза Г-н Георгиев винаги ще се намерят хора , които искат да опорочат нещо хубаво , и дори да се появи нова федерация всички знаем , кои бяха първите и кои се изправиха срещу системата и срещу негативните изказвания. Дейността на Федерацията сама говори за себе си , а устите на хората не можем да затворим , както и опитите на властта да ни спре , но се надявам , че това положение един ден ще се промени.
Поздрави :)
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Re:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 11 Юли 2012 10:32 #8277

 • SMITTY
 • SMITTY's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 30
 • Получени благодарности 3
Mr. Georgiev,


Could a list containing all of the court actions and decisions in favor of the BNMDF be created and made available for members (only) of the BNMDF? “For members only” might create an incentive for others to join.


This document could be carried by the detectorists and, if needed, be presented to the authorities/police if approached. It would help inform and prove to the authorities that we have the right to practice our legal hobby.
.
.
г-н Георгиев

Може ли да бъде създаден списък, съдържащ всички съдебни действия и решения в полза на BNMDF и да бъде направен достъпен само за членовете на BNMDF? "Само за членове" би могло да бъде стимул и за други да се присъединят.

Този документ може да се носи от детектористите и ако е необходимо, да бъде представен на властите / полицията, ако е необходимо. Той ще помогне да се информират властите и да им се докаже, че ние имаме право да практикуваме законно нашето хоби.
Последна промяна: 11 Юли 2012 10:59 от Slavitoooo.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Безплатни правни консултации от адвокат Георги Георгиев 11 Юли 2012 13:05 #8281

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
Yes Мr.Smith , that is possible. This is a good idea.
Да г-н Смит възможно е . Това е добра идея !
Последна промяна: 11 Юли 2012 14:01 от Slavitoooo.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
Модератори: Slavitoooo, Ilia, djendaka, skita6t, yaponetsa, FLORE, hektor, dertlibey, admin

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898