Регистрираните потребители имат достъп до пълната база на форума като виждат всички теми и публикации.
Регистрация във форума се допуска единствено за членове на БНФМ.

За членство в БНФМ - натиснете тук 
За регистрация във форума - натиснете тук

Добре дошли, Гост
Username: Парола: Запомни ме

ТЕМА: Правни консултации от адвокат Георги Георгиев

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 10 Авг 2012 22:38 #8516

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
Колеги имам удоволствието да ви представя решение на Върховния административен съд
по делото на Председателя на Федерацията срещу отказа на Министъра на културата.
Наистина е удоволствие да се прочете това решение, тъй като вече в прав текст се казва от
Върховния съд, че за използване на детектора като хоби регистрация не е необходима.
Решението е интересно и с това, че в мотивите са споменати част от наказателните и административно
наказателни дела срещу колеги които само са притежавали детектори без да ги ползват за теренни проучвания.

Ето го и самото решение....

РЕШЕНИЕ
№ 10993
София, 08.08.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАНКА КОСТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ, ТАНЯ КУЦАРОВА
при секретар Станка Чолакова
и с участиетона прокурора
изслуша докладваното
от съдията ПАНАЙОТ ГЕНКОВ по адм. дело № 12372/2011.


Съдебното производство по раздел първи от глава десета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е образувано по жалба от Илия Костадинов Илиев от гр. Ловеч против мълчаливия отказ на министъра на културата да се произнесе по негово заявление вх. № 94-00-1504/14.07.2011 г., с което на основание чл. 31, ал. 1 от Наредба № Н-00-0001/14.02.2011 г. на министъра на културата за извършване на теренни археологически проучвания (наричана
за краткост "наредбата") е поискал от административния орган да бъде извършена регистрация и вписан в съответния регистър притежавания от него металдетектор-специално техническо средство по смисъла на Закона за културното наследство (ЗКН), с искане да се отмени като незаконосъобразен поради противоречието му с материално правните разпоредби на ЗКН - отменително основание по чл. 146, т. 3 от АПК.

Жалбоподателят, редовно призован,не явява в съдебно заседание.
Ответникът - министърът на културата, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание, но
в писмено становище от негов представител - Стоян Пенчев, изразява становище за неоснователност на жалбата, тъй като заявителят изрично е заявил,че няма да ползва техническото средство за извършване на теренни археологически проучвания.
Върховният административен съд, трето отделение, на основание чл. 168 от АПК, като извърши анализ на събраните по делото писмени доказателства - цялата административна преписка и представените с жалбата разпореждане от 01.03.2011 г. на съдия от Хасковския окръжен съд и наказателно постановление № 20/29.07.2011 г. на заместник-министъра на културата, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбоподателят Илия Костадинов Илиев, е придобил с фактура № 38/7.06.2007 г. от ЕТ "Деница-Румен Кънев" - гр. Шумен, металдетектор "Minilab-GPX-4000" сериен номер 1783, за който с отпечатано на бланка по образец заявление вх. № 94-00-1504/14.07.2011 година, е поискал от министъра на културата да регистрира и впише в съответния регистър това специално техническо средство по смисъла на ЗКН, като изрично е заявил,че ще ползва металдетектора за търсене на метални предмети-металдетектинг под формата на занимание през свободното си време, т.е. "хоби" и същият няма да бъде използван за извършване на теренни археологически проучвания.
В предвидения от чл. 34 от наредбата 14-дневен срок жалбоподателят не получил уведомление за вписване или изричен отказ от вписване,поради което и предвид факта,че на други негови колеги са съставяни актове и налагани административни наказания по чл. 219 от ЗКН от министъра на културата и образувани досъдебни производства по чл. 277а, ал. 7 от НК за това, че не са регистрирали държаните от тях металдетектори, подал настоящата жалба до съда.

От анализа на тези установени по безспорен начин обстоятелства,поотделно и тяхната съвкупност следва да се направи извода,че жалбата е допустима и основателна.
Основателно е твърдението на жалбоподателя,че оспореният мълчалив отказ противоречи на материално правните норми на закона-отменително основание по чл. 146, т. 4 от АПК.
Спорът по настоящото дело е относно това, необходима ли е регистрация на металдетектор по реда на чл. 30 и следващите от наредбата, когато това специално техническо средство няма да се ползва за извършване на теренни археологически проучвания, а ще използва като "хоби".
Формалният прочит на ЗКН и издадената въз основа на него наредба дава основание за отрицателен отговор - такава регистрация не е необходима, след като металдетектора няма да се ползва за извършване на теренни археологически проучвания.
В същото време, обаче, практиката на административния орган - министъра на културата, който е издал наредбата и който осъществява контрол за нейното изпълнение, е точно обратната - от представеното наказателно постановление № 20/29.07.2011 г., е видно, че на гражданина Венелин Бешовишки е било наложено административно наказание - глоба в размер на 500 лв. на основание чл. 219 във връзка с чл. 152, ал. 2 от ЗКН и е бил отнет притежавания от него металотърсач за това, че той не го е регистрирал в министерство на културата,както го задължавал параграф 16 от ПЗР на ЗКН, въпреки че не е извършвал с него теренни археологически проучвания. Още по-тежка е била съдбата на шест лица от с. Крепост, община Димитровград, област Хасковска, които са били привлечени като обвиняеми по досъдебно производство № 306/10 г. на РУП - Димитровград, с обвинения по чл. 277а, ал. 7 от НК за това, че само са държали металотърсач, бе да има данни да са го използвали за извършване на теренни археологически проучвания.
Освен това,заявлението за регистрация е написано на предварително изготвена бланка по образец, която по начина на съставяне не би могла да изхожда от заявителя, което също е индикация, че административния орган е изготвил тази бланка или е участвал в нейното изработване, с което е дал повод и на притежателите на металдетектори, които няма да извършват теренни археологически проучвания, да подават такива заявления и да искат да бъдат регистрирани по реда на чл. 30 и следващите от наредбата.
От изложеното дотук следва извода,че жалбата е основателна и мълчаливия отказ следва да се отмени,като преписката се върне на административния орган за произнасяне с изричен писмен акт.
По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд,трето отделение,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на министъра на културата по заявление вх. № 94-00-1504/14.07.2011 г., подадено от
Илия Костадинов Илиев и връща делото като преписка на административния орган за изрично произнасяне.
Решението подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
Последна промяна: 10 Авг 2012 22:40 от Georgi Georgiev.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 10 Авг 2012 23:38 #8517

 • vvurbanov
 • vvurbanov's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 575
 • Получени благодарности 1188
"От изложеното дотук следва извода,че жалбата е основателна и мълчаливия отказ следва да се отмени,като преписката се върне на административния орган за произнасяне с изричен писмен акт."

господин Георгиев
Кой е тоя орган който трябва да се произнесе?Във какъв срок трябва да се произнесе? И как евентуално би се произнесъл?
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 10 Авг 2012 23:58 #8518

 • Джони
 • Джони's Avatar
 • Офлайн
 • Блокиран
 • Мнения: 1451
 • Получени благодарности 1498
Ха! Да четеш това е наистина удоволствие!
Значи, в момента, в който Министерство на културата изобщо е направило бланка за регистрация на металоърсачите, вече е в противоречие със закона - аз така го разбирам. Да не говорим за последващите действия на МК, тоест, за административните глоби,затова, че някой не бил регистрирал металотърсача си.
Колега Върбанов, с тва дето го пише, някакси задължават МК да даде писмен отговорор на Илия, защо аджеба не са му регистрирали металотърсача. Ама, давайки тоя писмен отговор не знам в какво противоречие ще изпаднат с административните глоби, наложени вече на други колеги.
А той отговора може да бъде само един - че според закона, регистрация на металотърсачи, които не се използват за целенасочени археологически проучвания, не е необходима.
Параграф 22.
Не, че не ги знаехме тия неща, но като го прочетеш черно на бяло......за мен това е малък празник.
Бих посъветвала господата и дамите в МК, понеже знам, че ни четат, вместо да ми дават акъл как се правят литературни конкурси, да седнат да се ограмотят по отношение на българското законодателство. :laugh:
Каква стана тя?! Иманярите искат да спазват закона, а МК не ще!
Последна промяна: 11 Авг 2012 00:38 от Джони.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 11 Авг 2012 19:32 #8526

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
vvurbanov написа:
"От изложеното дотук следва извода,че жалбата е основателна и мълчаливия отказ следва да се отмени,като преписката се върне на административния орган за произнасяне с изричен писмен акт."

господин Георгиев
Кой е тоя орган който трябва да се произнесе?Във какъв срок трябва да се произнесе? И как евентуално би се произнесъл?


по жалба от Илия Костадинов Илиев от гр. Ловеч против мълчаливия отказ на министъра на културата
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 11 Авг 2012 22:38 #8527

 • dionis
 • dionis's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 280
 • Получени благодарности 27
Благодарности на ръководството на Федерацията и адвокат Георгиев за чудесно свършената работа!!
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 12 Авг 2012 02:38 #8530

 • Джони
 • Джони's Avatar
 • Офлайн
 • Блокиран
 • Мнения: 1451
 • Получени благодарности 1498
dionis написа:
Благодарности на ръководството на Федерацията и адвокат Георгиев за чудесно свършената работа!!
Аз тоя път си спестих благодарностите, за да не преекспонираме с това. Но бъди сигурен, че те много добре оценяват и знаят, че аз и ти и още поне няколко хиляди човека сме зад гърба им.
Такива като теб и като Флорида,Кавейрос, като едно две момчета, които живеят в Лондон, както и другите колеги в Гърция, Испания........като прибавим и чуждоезичните колеги....и..май пропускам хора, но....независимо от това, че българското законодателство не ви вълнува пряко, сте със нас и също толкова се вълнувате какво се случва...означава, че вече има общност. Както е тръгнало Федерацията скоро ще има представители по целия свят. От това по-голям успех няма. Другото е..въпрос на време.
Последна промяна: 12 Авг 2012 02:43 от Джони.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 12 Авг 2012 08:23 #8532

 • Ilia
 • Ilia's Avatar
 • Офлайн
 • Председател на БНФМ, Модератор в уебсайта на БНФМ
 • Мнения: 292
 • Получени благодарности 878
Трудът на адвокат Георгиев дава плодове.
Ние сме късметлии, че имаме такъв юрист и приятел.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 12 Авг 2012 11:08 #8534

 • dionis
 • dionis's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 280
 • Получени благодарности 27
Джони написа:
dionis написа:
Благодарности на ръководството на Федерацията и адвокат Георгиев за чудесно свършената работа!!
Аз тоя път си спестих благодарностите, за да не преекспонираме с това. Но бъди сигурен, че те много добре оценяват и знаят, че аз и ти и още поне няколко хиляди човека сме зад гърба им.
Такива като теб и като Флорида,Кавейрос, като едно две момчета, които живеят в Лондон, както и другите колеги в Гърция, Испания........като прибавим и чуждоезичните колеги....и..май пропускам хора, но....независимо от това, че българското законодателство не ви вълнува пряко, сте със нас и също толкова се вълнувате какво се случва...означава, че вече има общност. Както е тръгнало Федерацията скоро ще има представители по целия свят. От това по-голям успех няма. Другото е..въпрос на време.
Вълнува ме съвсем пряко:)Нали всяка година си идвам в отпуска,и сега вече мога да ползвам металотърсача спокойно.Е,снимал съм си решенията на Върховния съд,и ще са с мене,за всеки случай:)Защото не съм убеден,че това е стигнало до редовите полицаи.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 12 Авг 2012 12:17 #8535

 • jordan_nenov
 • jordan_nenov's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 137
 • Получени благодарности 18
Прекрасно свършена работа от колегите в ръководството и г-н адвоката... Благодаря Ви.
Хубаво би било да се побликува линк към решението на ВАС, за да можем да го изтеглим и принтираме, за да бъде с нас по време на излетите ни...
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 12 Авг 2012 12:31 #8536

 • Mila
 • Mila's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 909
 • Получени благодарности 3134
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 13 Авг 2012 19:10 #8560

 • denarr
 • denarr's Avatar
 • Офлайн
 • Блокиран
 • Мнения: 25
 • Получени благодарности 12
на фона на горното предлагам управата на бнфм да уведоми с официално писмо мвр 4е в бг официално е регистрирана хоби организация по металдетектинг и регистрацията на мд за това не е необходима и практикуването на хобито не е престьпление при спазване на закона за културното наследство. :)
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 14 Авг 2012 00:45 #8563

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
denarr написа:
на фона на горното предлагам управата на бнфм да уведоми с официално писмо мвр 4е в бг официално е регистрирана хоби организация по металдетектинг и регистрацията на мд за това не е необходима и практикуването на хобито не е престьпление при спазване на закона за културното наследство. :)

.....има резон....обмисляме го...., благодаря за предложението
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 15 Авг 2012 18:59 #8585

 • denarr
 • denarr's Avatar
 • Офлайн
 • Блокиран
 • Мнения: 25
 • Получени благодарности 12
официалния тон винаги и по добар от конфронтационния.умния не влиза в спор а отговаря с факти аргументи и доводи. :)
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 16 Окт 2012 20:43 #9265

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
Приятели, имам удоволствието да ви предложа началото на поредица от коментари на тема
"Металдетектинга в Германия", направен от колега съпричастен с нашите проблеми
и познаващ в детайли немското законодателство.
Мисля че ще ви бъде интересно.....въпросите задавайте на него, мисля че ще ви бъде от полза,
включително и на мен, когато съпоставям нашите несъвършенни норми с тези на различни европейски
държави.
sgeorgiev.com/2012/10/16/%D0%BF%D1%80%D0...%D0%B3%D0%B0-%D0%B2/
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Правни консултации от адвокат Георги Георгиев 16 Окт 2012 21:50 #9266

 • Mila
 • Mila's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 909
 • Получени благодарности 3134
От доста време се интересувам от металдетектинга в Германия и ще следя темата от посочения сайт. От моите проучвания най-благоприятни са условията за търсене в Бавария.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
Модератори: Slavitoooo, Ilia, djendaka, skita6t, yaponetsa, FLORE, hektor, dertlibey, admin

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898