Министерство на Културата не разполага с информация относно статута и собствеността на Панагюрското златно съкровище

Posted in Новини и събития

Подробности във форума на БНФМ:

Вече 12 години Министерство на Културата нарушава закона

Posted in Новини и събития

Подробности във форума на БНФМ:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БНФМ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Posted in Новини и събития

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Предложение на БНФМ до български музеи

Posted in Новини и събития

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ГР.ЛОВЕЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Илия Илиевпреседател на

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ

Състоя се второто заседание на Общото събрание на БНФМ

Posted in Новини и събития

На 06.11.2010г., в гр. Ловеч, се състоя второто заседание на Общото събрание на Българска национална федерация по металдетектинг (БНФМ). Констатира се, че сдружението е работило пълноценно и е реализирало част от целите и задачите, поставени при учредяването си. Въпреки това основните проблеми не са решени и продължават да стоят пред членовете на сдружението. Тези проблеми в голяма степен са еднакви за всички участници в сферата на металдетектинга – производители, вносители, търговци и любители на металдетектинга. Сериозен проблем представлява липсата на желание за диалог от страна на Министерството на културата. Решено бе да се сезират български правителствени и неправителствени организации, както и Европейската

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898