ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-ЖА СЕСИЛИЯ МАЛМСТРЬОМ ЕВРОКОМИСАР ПО ВЪТРЕШЕН РЕД

Posted in Новини и събития

ДО
Г-ЖА СЕСИЛИЯ МАЛМСТРЬОМ
ЕВРОКОМИСАР ПО ВЪТРЕШЕН РЕД

 

Молба до г-н Константин Пенчев - Омбудсман на РБългария от БНФМ

Posted in Новини и събития

ДО

Г-Н КОНСТАНТИН  ПЕНЧЕВ -

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МОЛБА

от

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност

„Българска национална федерация по металдетектинг”, Булстат 175818756,

Седалище: гр. Ловеч,

Адрес на Управление: 5500 Ловеч

ул.Цар Освободител 33

представлявано от Председателя на УС –

Илия Илиев

Изкопните работи извън регистрирани археологически обекти не представляват теренни проучвания

Posted in Новини и събития

Изкопните работи, извършвани например от Търсачи по време на практикуване на хобито Металдетектинг, ако са извън територията на регистрирани недвижими културни ценности (археологически обекти), НЕ представляват теренни проучвания на археологически ценности.

Металдетекторите използвани от Търсачи практикуващи хобито Металдетектинг НЕ подлежат на регистрация

Posted in Новини и събития

Металдетекторите използвани от Търсачите практикуващи хобито Металдетектинг съгласно закона, т.е. извън територията на регистрирани недвижими културни ценности (археологически обекти) НЕ подлежат на регистрация по разпоредбите на ЗКН.

Регионалният исторически музей в Ловеч отказа да приеме старинни монети и предмети

Posted in Новини и събития

Регионалният исторически музей в Ловеч отказа да приеме предмети, имащи признаци за паметници на културата, предоставени на 26 ноември от председателят на Българска национална федерация по металдетектинг (БНФМ) Илия Илиев. Отказани да бъдат приети са монети и железни предмети от преди 1800 година. Те са открити на 25 ноември и съгласно Закона за културното наследство и Закона за собствеността са занесени в музея още на следващия ден.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898