Споразумение за сътрудничество между България и Великобритания

Posted in Новини и събития

Българската национална федерация по металдетектинг и Националният съвет за металдетектинг в Англия и Уелс подписаха споразумение за сътрудничество

Събрание в Шумен на 15.01.2012

Posted in Новини и събития

Българска национална федерация по металдетектинг ще проведе събрание в град ШУМЕН на 15.01.2012г. неделя от 12.00ч. на обяд в кафе REGAL, намиращо се до новата поликлиника. За повече информация :

Проведе се Третото Общо събрание на БНФМ

Posted in Новини и събития

На 20 ноември 2011 г. в град Ловеч се състояТретото Общото събрание на БНФМ. Присъстваха 92 души, от които и членове на федерацията от Русия и САЩ.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Posted in Новини и събития

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава, свиква редовно Общо събрание на сдружението 20.11.2011 г. от 11:00 часа в гр. Ловеч, ул. Търговска №49 в сградата на Читалище „Наука” при следния дневен ред:

БНФМ НА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ В ЧЕХИЯ

Posted in Новини и събития

По покана на организаторите на Международния събор по металдетектинг Kdyne 2011 в Чехия, който се състоя от 9 до 11 септември 2011 г. , представители на Българска национална федерация по металдетектинг взеха участие в събитието и представиха страната сред търсачи от Чехия, Австрия, Словакия и Германия. По време на събора съмишлениците от различни страни имаха възможност да се опознаят взаимно и да установят лични контакти.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898