Завършиха първите дейности по проект №BG05SFOP001-2.025-0190 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство“

Posted in Новини и събития

download2                                                                               unnamed
 
Завършиха първите дейности по проект №BG05SFOP001-2.025-0190 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е да се повиши гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимите културни ценности.

Докладът, заключенията и препоръките са изпратени до целевите групи от държавната администрация, административните структури на изпълнителната власт и по-специално Министерство на културата, регионалните и националните музеи и техните служители, Националния институт за недвижимите културни ценности, граждански организации и отделни граждани, професионални и неправителствени организации, за да се започне активен диалог с тях за търсенето на промени.

Връзка към доклада:

 ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Връзка към заключенията и препоръките:

 ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

 

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0190

Posted in Новини и събития

zn                                                                                                         logo dobro upravlenie e1557737893734

 

Сдружение „Българска национална федерация по металдетектинг“

стартира на 11.08.2022 г. изпълнението на

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0190

“Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство”,

финансиран, съгласно Договор № BG05SFOP001-2.025-0190-C01 по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г.

Ü  Целите на проекта са:

 • Основна цел: Повишиване на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимите културни ценности

 • Специфични цели:
 1. Подобряване на механизмите на гражданско участие в управлението на недвижимите културни ценности в България и обединяване на усилията на гражданите и администрацията в процеса на вземане на решения
 2. Подобряване на прозрачността, откритостта и ефективността на управление, включително административното обслужване и осигуряването на достъп до информация, свързани с недвижимите културни ценности в България
 3. Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимите културни ценности

Ü  Дейностите по проекта включват:

 1. Проучване и анализ на политики, законодателство и практики в България и ЕС, свързани с участието на гражданите в управлението на недвижимите културни ценности
 2. Анализ и оценка на състоянието на Регистъра за недвижими културни ценности в България
 3. Застъпнически действия за подобряване на гражданското участие и управлението на недвижимите културни ценности в България
 4. Провеждане на информационна кампания

      Целевата група по проекта са:

 1. Държавна администрация, работеща в сферата на управлението на недвижимите културни ценности
 2. Бизнес
 3. Общество

      Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 • Удовлетворяване на нуждите на целевите групи от активен диалог и партньорство в процеса на вземане на решения относно управлението на недвижимите културни ценности.
 • Изграждане на механизъм за извършване на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство

       Стойност на проекта - 59 895.29 лв., от които 50 911.00 лв. европейско и 8 984.29 лв. национално финансиране

      Срок на изпълнение - 14 месеца (11.08.2022г. - 11.10.2023г.)

Национален събор по металдетектинг с. Чифлик 27-28 май 2022 г.

Posted in Новини и събития

Green Modern Spring Sale Facebook Post2
 
Национален събор по металдетектинг с. Чифлик, община Троян на 27 и 28 май 2022 г.
Уважаеми членове на Българска национална федерация по металдетектинг, фенове на металдетектинга и приятели, на 27 и 28 май 2022 г. заповядайте на Националния събор по металдетектинг, организиран от БНФМ.
 
Място на събитието: Туристическа база „Еделвайс”, с. Чифлик, община Троян.
Участници: 
Minelab – Европа https://www.minelab.com/
OKM detectors – Германия https://www.okmdetectors.com/
Ай Шоп ЕООД https://ishop.bg/
Металдетектори РЕЛАКС , познати под имената – „Детектор на Мохарем“, „Мохаремки“  https://relaxdetectors.com/

 
 
И други производители и търговци на металдетектори, които ще потвърдят участието си скоро.
 
Основните състезания и томболи ще се проведат на 28 май 2022 г. /събота/. 
 
На мястото на събитието е подсигурен кетъринг – скара-бира.
 
Курортен комплекс Чифлика с голям минерален извор. Има множество къщи за гости и хотели с басейни с топла минерална вода. За резервации се обърнете директно към някой от по-долу изброените хотели или към друг по ваш избор.
 
Хотел Дива
 Тел.: 0885 838414
https://hoteldivachiflik.com/bg/
 
Хотел Галакси
Тел. 0888 353536
https://hotelgalaxy.bg/
 
Комплекс „Изгрев“
Тел: 0898 488825
http://www.chiflikaizgrev.com/
 
Вълеви – стаи за гости
Тел. 0887872119
https://valevikashti-ok.com/
 
Хотел Алфарезорт Палас (бившата Веника Палас)
Teл.: +359 897003023
https://palace.alfaresort.bg/
 
Чифлик, Троян - 16 предложения за настаняване
https://www.rooms.bg/hoteli-chiflik-troqn.html
 
Вили под наем и къщи за гости в село Чифлик
https://vila.bg/km/5/chiflik/5139
Очакваме Ви!
 

Международна конференция "Металдетектингът в полза на обществото"

Posted in Новини и събития

На 28.11.2020 г. се проведе международна онлайн конференция на тема "Металдетектингът в полза на обществото". 

Конференцията бе организирана от Сдружение „Българска национална федерация по металдетектинг” по проект № BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0038-C01 от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е разширяване възможностите на гражданското общество и бизнеса за работа в партньорство с администрацията и съвместно управление на процесите за опазване на културно-историческото наследство на страната. 
Участници в конференцията бяха Илия Илиев - председател на Сдружение "Българска национална федерация по металдетектинг", Мила Миронова, Светлана Петрова, Едуардо Меачи от Италия - президент на Европейския съвет по металдетектинг, Франческо Манцела - президент на Италианската федерация по металдетектинг, Андриус Цепукенас и Емилиус Петукаускас от Литовската асоциация по металдетектинг, Лиам Нолан - президент на асоциацията по металдетектинг в Ирландия, Марек Захарко от Полша, Таня Тимева - представител на българските търговци на металдетектори, Рег Мийд от Джърси, представители от Дания, български потребители на металдетектори и членове на Сдружение БНФМ.
По време на дискусиите се разискваха ползите от металдетектинга за обществото в държави от Европейския съюз. Бяха отчетени приключилите дейности по проект № BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“. Целта е с международен опит да се обединят добрите практики и да се повиши гражданското участие в процесите на формулиране и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга.
 
Пълен запис на конференцията:
 
 
 JSC00123

Втора информационна среща по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“

Posted in Новини и събития

ЛОГОС 1                                                                                     OPDU right

 

Липсата на установена регулаторна рамка води до несправедливо криминализиране на металдетектинга и уврежда интересите на държавата, свързани с опазване културното наследство на страната
 
Примери за различно прилагане на една и съща законова норма от различни правоохранителни органи в България – полиция, прокуратура и съд, както и различия между международноправните норми и тези от националното законодателство, бяха представени от адвокат Георги Георгиев на информационна среща по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“. Адвокат Георгиев е автор на „Разработване на механизъм, базиран на правен анализ, за намиране на решения на актуални проблеми в българското законодателство, свързани с опазване на движимите и недвижими културни ценности”. Документът е част от дейностите по проекта и е изпратен до Министерство на културата, Общините и Регионалните музеи, Прокуратурата, МВР, Министерство на правосъдието и др.  Резултатите от изпълнението на проекта са свързани с изясняване на правилата за работа в сектора и постигане на еднакво разбиране сред всички целеви групи и заинтересовани страни относно нормите и политиките в областта на металдетектинга. Проектът е финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е разширяване възможностите на гражданското общество и бизнеса за работа в партньорство с администрацията и съвместно управление на процесите за опазване на културно-историческото наследство на страната. Събитието се проведе на 26 февруари в залата на Филателното дружество в София.
Адвокат Георгиев изтъкна, че е необяснимо защо толкова ожесточено се бранят несъвършени и противоречиви разпоредби, които като че ли не засягат големите играчи на пазара за антики, а са насочени основно към колекционери с незначителна стойност. Според него сегашните проблеми в прилагането на закона ясно бяха дефинирани и предречени още от момента на обнародването му през 2009 г. 
Георгиев е от Старозагорската адвокатска колегия и се занимава основно с наказателни и административни дела. Интересът му към дела, свързани с прилагане на Закона за културното наследство (ЗКН), започва още с приемането на закона и се засилва от създаденото усещане за несправедливост при голяма част от подведените под наказателна отговорност колекционери. Адвокат Георгиев е в инициативния комитет, внесъл в Народното събрание проект за промени в ЗКН по отношение на режима на колекционерите и либерализиране на металдетектинга.
 
 Автор: Светлана Петрова
 
 
87824346 2964870073571517 8545054189506527232 n 1

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898