Завършиха дейности 2 и 3 по проект №BG05SFOP001-2.025-0190 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство“

Posted in Новини и събития

download2                                                                                                                                                             new logos OPDU bg

 

Завършиха дейности 2 и 3 по проект №BG05SFOP001-2.025-0190 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е да се повиши гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимите културни ценности.
Докладът, заключенията и препоръките са изпратени до целевите групи от държавната администрация, административните структури на изпълнителната власт и по-специално Министерство на културата, регионалните и националните музеи и техните служители, Националния институт за недвижимите културни ценности, граждански организации и отделни граждани, професионални и неправителствени организации.

Връзка към доклада:

Дейност_2_Регистри_КЦ_compressed.pdf

Връзка към заключенията и препоръките:

Дейност_2_Регистри_КЦ-130-156.pdf

На 16.06.2023 г. в курортно селище Чифлик, община Троян в конферентната зала на хотел „Дива” се проведе семинар, организиран по Дейност 3 от проекта. Семинарът бе подготовка  на предвидената за провеждане по проекта кръгла маса с участие на заинтересованите страни за обсъждане на формулираните препоръки. 

На 22 юли 2023 г. в гр. Видин Сдружение „Българска национална федерация по металдетектинг” проведе кръгла маса „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство”. Кръглата маса е организирана по Дейност 3 от проекта. 
Участници и гости на събитието бяха членове на Клуб Видин към БНФМ, г-н Любен Иванов - Народен представител от Коалиция "ПП-ДБ", г-жа Лозина Николова - Областен председател на Политическа партия "Демократи за силна България", г-жа Красимира Лука - археолог от Българско археологическо сдружение, г-н Тома Белев от Политическа партия "Зелено движение" и обединение "Демократична България", д-р Димчо Радев - член на "Асоциация на реставраторите в България", член на СБХ, член на Обществото на практикуващите реставратори в Германия, г-н Теодор Антонов - председател на Общински съвет - Медковец и председател на Местна организация - Монтана от Политическа партия "Зелено движение", г-н Петко Цветков от Сдружение за дива природа "Балкани" и представители от Оперативна програма "Добро управление".
Целта на събитието е обединяване на действията, които отделните граждани и организации предприемат за подобряване на управлението на културното наследство, за да се окаже ефективно влияние за промени в политиката за културните ценности. Дадена бе възможност на представители от различни групи да вземат участие във взимането на решения, даването на препоръки и отнасянето им до институциите и политическите лица, отговорни за управлението и законодателната работа в областта на недвижимите културни ценности. В по-старите форми на управление експертите по културното наследство бяха в привилегировано положение да определят форма¬̀та на този процес, а общностите бяха пасивни получатели на информация и разпоредби. Сега същите общности участват активно в процеса като равноправни партньори.
На срещата бяха коментирани конкретни казуси в различни региони на страната. Изготвените препоръки ще бъдат изпратени до съответните администрации, които са отговорни за вземането на решенията, свързани с опазване на недвижимите ценности.

1  2 19

 

Завършиха първите дейности по проект №BG05SFOP001-2.025-0190 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство“

Posted in Новини и събития

download2                                                                                                                                     unnamed
 
Завършиха първите дейности по проект №BG05SFOP001-2.025-0190 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е да се повиши гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимите културни ценности.

Докладът, заключенията и препоръките са изпратени до целевите групи от държавната администрация, административните структури на изпълнителната власт и по-специално Министерство на културата, регионалните и националните музеи и техните служители, Националния институт за недвижимите културни ценности, граждански организации и отделни граждани, професионални и неправителствени организации, за да се започне активен диалог с тях за търсенето на промени.

Връзка към доклада:

 ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Връзка към заключенията и препоръките:

 ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

 

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0190

Posted in Новини и събития

zn                                                                                                         logo dobro upravlenie e1557737893734

 

Сдружение „Българска национална федерация по металдетектинг“

стартира на 11.08.2022 г. изпълнението на

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0190

“Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство”,

финансиран, съгласно Договор № BG05SFOP001-2.025-0190-C01 по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г.

Ü  Целите на проекта са:

 • Основна цел: Повишиване на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимите културни ценности

 • Специфични цели:
 1. Подобряване на механизмите на гражданско участие в управлението на недвижимите културни ценности в България и обединяване на усилията на гражданите и администрацията в процеса на вземане на решения
 2. Подобряване на прозрачността, откритостта и ефективността на управление, включително административното обслужване и осигуряването на достъп до информация, свързани с недвижимите културни ценности в България
 3. Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимите културни ценности

Ü  Дейностите по проекта включват:

 1. Проучване и анализ на политики, законодателство и практики в България и ЕС, свързани с участието на гражданите в управлението на недвижимите културни ценности
 2. Анализ и оценка на състоянието на Регистъра за недвижими културни ценности в България
 3. Застъпнически действия за подобряване на гражданското участие и управлението на недвижимите културни ценности в България
 4. Провеждане на информационна кампания

      Целевата група по проекта са:

 1. Държавна администрация, работеща в сферата на управлението на недвижимите културни ценности
 2. Бизнес
 3. Общество

      Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 • Удовлетворяване на нуждите на целевите групи от активен диалог и партньорство в процеса на вземане на решения относно управлението на недвижимите културни ценности.
 • Изграждане на механизъм за извършване на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство

       Стойност на проекта - 59 895.29 лв., от които 50 911.00 лв. европейско и 8 984.29 лв. национално финансиране

      Срок на изпълнение - 14 месеца (11.08.2022г. - 11.10.2023г.)

Национален събор по металдетектинг с. Чифлик 27-28 май 2022 г.

Posted in Новини и събития

Green Modern Spring Sale Facebook Post2
 
Национален събор по металдетектинг с. Чифлик, община Троян на 27 и 28 май 2022 г.
Уважаеми членове на Българска национална федерация по металдетектинг, фенове на металдетектинга и приятели, на 27 и 28 май 2022 г. заповядайте на Националния събор по металдетектинг, организиран от БНФМ.
 
Място на събитието: Туристическа база „Еделвайс”, с. Чифлик, община Троян.
Участници: 
Minelab – Европа https://www.minelab.com/
OKM detectors – Германия https://www.okmdetectors.com/
Ай Шоп ЕООД https://ishop.bg/
Металдетектори РЕЛАКС , познати под имената – „Детектор на Мохарем“, „Мохаремки“  https://relaxdetectors.com/

 
 
И други производители и търговци на металдетектори, които ще потвърдят участието си скоро.
 
Основните състезания и томболи ще се проведат на 28 май 2022 г. /събота/. 
 
На мястото на събитието е подсигурен кетъринг – скара-бира.
 
Курортен комплекс Чифлика с голям минерален извор. Има множество къщи за гости и хотели с басейни с топла минерална вода. За резервации се обърнете директно към някой от по-долу изброените хотели или към друг по ваш избор.
 
Хотел Дива
 Тел.: 0885 838414
https://hoteldivachiflik.com/bg/
 
Хотел Галакси
Тел. 0888 353536
https://hotelgalaxy.bg/
 
Комплекс „Изгрев“
Тел: 0898 488825
http://www.chiflikaizgrev.com/
 
Вълеви – стаи за гости
Тел. 0887872119
https://valevikashti-ok.com/
 
Хотел Алфарезорт Палас (бившата Веника Палас)
Teл.: +359 897003023
https://palace.alfaresort.bg/
 
Чифлик, Троян - 16 предложения за настаняване
https://www.rooms.bg/hoteli-chiflik-troqn.html
 
Вили под наем и къщи за гости в село Чифлик
https://vila.bg/km/5/chiflik/5139
Очакваме Ви!
 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898