Металдетектингът в България – предизвикателство за търсачите, които никога не се отказват от мечтите

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1630

Металдетектингът в България – предизвикателство за търсачите,които никога не се отказват от мечтите

Светлана Петрова, журналист

Почти във всеки човек живее стремежът да бъде откривател. Търсачите на нови земи, стари светове и съкровища не са само романтичен спомен от миналото. Поривът към непознатото, скритото е нужен на човечеството. Това е вълнуващо пътешествие във времето, завръщане към корените, към магическото усещане за принадлежност към други светове, стремеж да опознаеш света, да го обхванеш и обясниш – поривът към самопознание.

Металдетектингът е източник на ценна информация. Любителите на това вълнуващо хоби в България са хора на различна възраст и с разнообразен социален статус. Във всеки от тях живее духът на откривателя, жаден за приключения. В България обаче това се оказва едно тежко предизвикателство. Но търсачите никога няма да се откажат от мечтите си... И така започва приключението...

Началото

Над 100 ентусиасти, любители на хобито металдетектинг, се събират на 1 ноември 2009 г. в Ловеч за учредяването на Българска национална федерация по металдетектинг. Месец по-късно Ловешкият окръжен съд регистрира официално федерацията, като юридическо лице с нестопанска цел. Идеята за създаването на БНФМ се заражда още през 2000 г., когато отново в Ловеч, е поставено началото на първото регионално гражданско сдружение на практикуващите металдетектинг. Тогава в Ловешки окръжен съд е регистрирано първото по рода си в България сдружение – „Металдетектор България”.

Членовете на БНФМ наброяват близо 1000 души, сред които и чуждестранни граждани от Великобритания, САЩ, Русия, Чехия, Германия, Словакия.

Каузата

Федерацията води тежки съдебни битки основно с държавните институции в лицето на Министерството на културата. Целта на тези битки са българските закони, отнасящи се до хобито металдетектинг, да взаимстват добрите практики на английския модел, който е световен пример за иновативен проект в сферата на опазване на културните ценности.

Националната федерация е за актуализиране на базата данни за недвижимите паметници на културата в Република България, както и изработването на публичен регистър с точните им граници и свободен достъп до списъците, в хармония с европейската и световна практика. В България никога не е имало публичен регистър с кадастрални данни на недвижимите културни ценности. Има  огромни затруднения при намирането на информация от институциите, отговорни за това – Министерство на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство и музеите. Пълната липса на ясни правила за опазването на паметниците на културата и липсата на прозрачни процедури за обществен контрол потъпкват конституционните права на потребителите на металдетектори и упражняващите металдетектинг в България.

Абсурдността

Срещу законното право за практикуване на хобито  металдетектинг, се противопоставя пряко и явно Министерството на културата в България, като счита, че металдетекторите трябва да се ползват само и единствено за извършване на теренни проучвания на археологически ценности. Възприемайки това разбиране Министерството на културата счита, че всеки практикуващ металдетектинг, ако не притежава образователна степен „Магистър” по специалност „История и оархеология” и най-малко две годии професионален опит в извършването на теренни проучвания е извършител на престъпление по смисъла на разпоредбите на Наказателния кодекс. Абсурдността на това становище е безспорна, тъй като на практика никой не би могъл свободно и безпроблемно да практикува това популярно по цял свят хоби с изключение на специалисти и експерти от сферата на археологията. Още повече, че БНФМ е законно регистрирана в български съд и в устава на сдружението е заложено именно използването на металдетекторите като хоби.

Този проблем приема твърде сериозни измерения, тъй като са налице арести от органите на полицията, предявени обвинения и внесени в съда неоснователни и неподкрепени  с никакви доказателства обвинителни актове срещу любители на хобито. Налице са и постановени осъдителни присъди при значително опорочени съдебни процеси. БНФМ споделя напълно необходимостта от защита на националните богатства с археологическа и историческа стойност, като счита, че опасността от ограбване на обектите на културното наследство може да бъде предотвратена с подходящи и адекватни мерки. Опорочените наказателни процеси в името на показна и фиктивна защита на националните археологически богатства са напълно неприемливи.

БНФМ работи за популяризиране на хобито металдетектинг, защита на законните права и интереси на членовете, помощ на държавни, местни и неправителствени организации при поискване на техническа помощ – металдетекторни устройства. Сред основните цели на сдружението са проучване на европейското законодателство и добрите практики в областта на металдетектинга. БНФМ определя металдетектинга не само като хоби, а и като общественополезна дейност за опазването на културните ценности и оставането им на територията на страната. За съжаление, на 12 януари 2012 г. Министерството на културата прие Наредба  за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи. В нея е заложен следният текст:

Чл. 3. (1) Възнаграждение се определя само в случаите, когато намерената вещ бъде идентифицирана от съответния музей като движима културна ценност.

(2) Възнаграждението се определя с оглед значението на вещта и приноса на лицето за нейното запазване и може да бъде в размер до 5000 лв.

(3) Размерът на възнаграждението не може да бъде обвързан в процентно отношение със стойността на движимата културна ценност.

Според тази Наредба няма никакво значение каква е стойността на намереното съкровище. Държавата определя таван за възнаграждение на откривателя в размер до 5000 лева. В основата си  Наредбата възпрепятства предаването на намерените находки и благоприятства техния износ на външния пазар, тъй като в България липсва пазар за културни ценности.

В гражданска петиция за спасяване на културно-историческото наследство, БНФМ настоява да се въведе нова реално действаща политика за коректно оценяване на стойността на културните ценности в синхрон със световните пазарни цени, за справедливо възнаграждение на откривателите на артефакти от миналото.

Националните събори – истинско събитие за ентусиастите

Хобито металдетектинг в България набира скорост и става все по-популярно. Два пъти годишно търсачи и приключенци си дават среща на националните събори, организирани от БНФМ. Състезания, тестове на апарати, презентации на производители и търговци, томболи и благотворителни кампании -  срещите се превръщат в истинско събитие за стотиците ентусиасти. Прословутата българска емоционалност прави съборите по-весели, духовити и забавни.

Акцент в срещите са представянето на най-новите съвременни технологии в родното и световно производство на металдетектори. Гордост и превилегия е, че апаратите производени в България, са едни от малкото български продукти, които успешно се конкурират на пазара с най-известните марки. Освен всички атракции, търсачите доказват, че са ненадминати царе на веселието и купона.

През 2012 г. Националният събор на БНФМ се проведе през месец юни в село Рибарица в околностите на красивия старопланински град Тетевен.

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898