Отговор на БНФМ във връзка с интервюто във в. "Монитор" с Тодор Чобанов

on Posted in Новини и събития. Посещения: 2086

След отказа на вестник "Монитор" да публикува на страниците си правото на отговор във връзка с интервю на Мариана Първанова, публикувано на 19.07.2011 г. в бр. 4204, стр. 20 на в. „Монитор”, озаглавено „Тодор Чобанов, зам.-министър на културата: Осигурили сме 800 хил. лв. за разкопки”, още веднъж се потвърждава намерението на властите с помощта на някои медии да не отразяват истината относно нашето хоби, да скриват и изопачават факти относно металдетектинга, да манипулират обществото, да не дават възможност на нас като засегната страна да изразим своето мнение.

Българска национална федерация по металдетектинг заявява, че няма да се примири и ще продължи да се бори за основното човешко право на свобода на изразяване и достъп до информация и за хармонизиране на българските закони с европейските.

До Редакцията 
на вестник „Монитор”


Като се позоваваме на Етичния кодекс на българските медии, бихме искали да упражним правото си на отговор във връзка с интервю на Мариана Първанова, публикувано на 19.07.2011 г. в бр. 4204, стр. 20 на вестник „Монитор”, озаглавено „Тодор Чобанов, зам.-министър на културата: Осигурили сме 800 хил. лв. за разкопки”.
Изнесената в интервюто информация, отнасяща се за Българска национална федерация по металдетектинг е с обидно съдържание за всички неправителствени организации, регистрирани като сдружения с идеална цел, както и индиректно към българската съдебна система, която според зам.-министър Чобанов е некомпетента и работеща срещу интересите на България. 
БНФМ е регистрирана през декември 2009 г. в Ловешки окръжен съд. След обжалване на МК през януари 2010 г. регистрацията й бе отново потвърдена, а становището на Прокуратурата беше, че няма законово основание за намеса от нейна страна. Обвиненията и нападките на министър Чобанов, че БНФМ е „организация, извършваща дейност с обществена опасност, с неясни и манипулативни цели” са абсолютно безпочвени и още веднъж потвърждават безсилието и бездействието на Министерството на културата относно направата на Закон за културното наследство, съобразен с европейското демократично законодателство.
Българска национална федерация по металдетектинг е сдружение на лица желаещи да практикуват широкоизвестно и популярно по целия свят хоби металдетектинг, включително и в страни на Европейския съюз, където са регистрирани десетки подобни организации.
На това наше законно право се противопоставя пряко и явно Министерството на културата, като счита че металдетекторите се ползват само и единствено за извършване на теренни проучвания на археологически ценности. Тази позиция произтича от едно погрешно манипулативно твърдение, че всички практикуващи хобито металдетектинг се занимават само и единствено с незаконно търсене на културно-исторически ценности. С помоща на металдетекторите могат да се търсят и откриват много други вещи, които не съставляват част от културния пласт, намират се извън територията на археологически обекти и не представляват културни ценности. 
Относно твърденията на зам.-министър Чобанов, че БНФМ „незаконосъобразно поддържа листа на археологически обекти, което те нямат право да извършват” , искаме да напомним, че в чл. 19 от Закона за културно наследство е записано, че Националният институт за недвижимото културно наследство води публичен регистър на недвижимите културни ценности, организира информационен център, поддържа и развива информационна система за недвижимото културно наследство. 
Редно да се напомни на г-н Чобанов, че на сайта на Федерацията по металдетектинг, под тема: „Списък на паметници на културата в България” се събират и публикуват списъци с археологическите паметници на културата в България, които са били обнародвани от 60-те години до днес в Държавен вестник. 
Искаме да напомним на г-н Чобанов, че целта и смисълът на обнародването в "Държавен вестник" на актове на държавни органи и на други обявления и съобщения е да бъдат доведени до знанието на всички граждани, тъй като обвързващата изпълнителна сила на тези актове за гражданите, може да се прояви едва от момента, в който те са били узнати, като моментът на узнаването им на свой ред е свързан с тяхното обнародване именно в “Държавен вестник”.
Все в тази връзка е редно да му бъде напомнено, че съгласно чл.41, ал.1 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация и е недопустимо да се твърди че търсенето и разпространяване на публична информация от страна на Федерацията по металдетектинг е незаконосъобразна дейност, още по малко че федерацията няма такова право.
Редно е да бъде споменато, че във връзка със старателното събиране и повторното публикуване на тази информация от страна на администраторите и членове на Федерацията е изразено становище, че това са паметници на културата, защитени от закона на които не трябва да бъде осъществявана дейност по упражняване на хобито металдетектинг, което представлява вид превенция срещу незаконни престъпни посегателства и вместо да се твърди, че това е незаконосъобразна дейност би следвало да получи дори адмирации от страна на Министерство на културата.
Затова обръщаме внимание на Министерството на културата, вместо да ни обвинява, че им вършим работата най-после сами да си я свършат, тъй като за толкова години Националния институт за паметници на културата не направиха въпросния публичен регистър нито публичен, нито регистър. 
БНФМ ще се обърне към българската съдебната власт да защити правата и законните интереси на група от хора, между които има и граждани на други страни от Европейския съюз, Русия и САЩ. 
БНФМ ще обжалва целенасочените действия на манипулативност на общественото мнение и на враждебна и дискриминационна политика на Министерството на културата спрямо законно регистрирано българско сдружение. 

С уважение: Илия Илиев
Председател на БНФМ

Текста от в. Монитор, 19.07.2011 г.

Как ще отговорите на възраженията на археолозите, че Българската национална федерация по металдететинг се меси в проучванията им?

- Ние също сме обезпокоени от появата и съществуването на тази организация. Първо, тя незаконосъобразно поддържа листа на археологическите обекти, което е дейност, която те нямат право да извършват. Те имат т.нар. Наръчник на търсача, в който, както и на сайта им, се отправят индиректни призиви за иманярство в зони, наситени с археология. Развива се манипулативната теза, че само маркирани обекти, които са обявени и регистрирани, са археологически обекти. А това е абсолютно невярно. Законът е категоричен – навсякъде, където има археология, независимо регистрирана ли е, или не, е археологически обект. Но на сайта се внушава, че всеки може да копае навсякъде, стига мястото да не е обявено за археологически обект. Това са категорични призиви за нарушаване на закона. Няколко пъти вече сме сезирали прокуратурата и се надяваме в най-скоро време да последват решителни действия, защото за нас тази организация извършва дейност с елементи на обществена опасност. Когато някой се опитва да подмени съдържанието на законите в страната за лична облага, това е опасно.

Това че някой обект не е в списъка на археологически обекти, не означава, че може да се копае в него. Че може да се руши и граби в него на спокойствие. Това е притеснителното. Смятаме, че опитите да се подменят функциите на МК, на НИНК (Национален институт за недвижимо културно наследство) и археологическия институт от организации с неясни цели, е, меко казано, опасно. Зад наглед невинно хоби се крият не дотам невинни настроения. Надяваме се, институциите да се обединят с ясно становище дали може да има такава дейност и какви са условията и възможностите тя да бъде извършвана.

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898