Споразумение за сътрудничество между България и Великобритания

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1581

Българската национална федерация по металдетектинг и Националният съвет за металдетектинг в Англия и Уелс подписаха споразумение за сътрудничество

Председателят на Българската национална федерация по металдетектинг Илия Илиев и Генералният секретар на  Националния съвет за металдетектинг в Англия и Уелс, Тревър Остин, подписаха споразумение за сътрудничество на 7 март 2012 г.

Документът изразява волята на двете страни да упражняват дейността си по начин, който отразява най-високите стандарти на професионализъм и почтеност, желание да се поддържат политики и практики, които изразяват неизменното зачитане на културното наследство и историята на двата народа.

Организациите ще работят в рамките на националните си граници за по-пълно разбиране на ползите от съвестен и компетентен металдетектинг, като обменят опит, съвети, експертизи и информация.

Изразява се увереност, че отговорните нации трябва да насърчават своите граждани за изследователска дейност и да допринасят за осъзнаване на миналото си; историческото познание трябва да бъде придобивано етично, тълкувано отговорно и справедливо споделяно. Уважението към закона и приносът за дебати по отношение на законите, както национални, така и международни, са изключително важен елемент в обществената роля на органите в областта, а отговорната практика на металдетектинга и други форми на историческо изследване от частни граждани, има неизменен принос към тези цели и идеали.

Българската национална федерация по металдетектинг и Националният съвет за металдетектинг в Англия ще поддържат наблюдение, обмяна на информация, консултации, съвместни разработки и предложения относно: етичните задължения, методите на оценка на намерените културни ценности за целите на възнаграждението, дейностите по възнаграждението и други системи за стимулиране, перспективите за отхвърляне от Държавата или Короната и разпределяне на собствеността върху открити преносими антики, влиянието на законодателството и административното регулиране, и решенията на съдилищата и трибуналите независимо дали са от местен произход или произтичат от Европейския Съюз или международен договор. Двете национални организации ще си сътрудничат за своевременно коригиране на заблудите, отнасящи се до тяхната дейност и неприемливото поведение в областта на обществени и частни археологически проучвания да бъде поставено безкомпромисно извън закона.

Споразумението за сътрудничество е конкретен резултат от двудневно посещение на делегация на Българска национална федерация по металдетектинг на редовно заседание на Управителния съвет на Националния съвет за металдетектинг в Англия и Уелс. Срещата се проведе на 18 и 19 февруари в Нортхемптън по покана на Генералния секретар на Съвета Тревър Остин, който е и член на Националния комитет за оценка на съкровищата.

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898