ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-ЖА СЕСИЛИЯ МАЛМСТРЬОМ ЕВРОКОМИСАР ПО ВЪТРЕШЕН РЕД

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1611

ДО
Г-ЖА СЕСИЛИЯ МАЛМСТРЬОМ
ЕВРОКОМИСАР ПО ВЪТРЕШЕН РЕД

 

 

О Т В О Р Е Н О П И С М О

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАЛМСТРЬОМ,

Българска национална федерация по металдетектинг, се обръща към Вас за съдействие, тъй като счита че е налице сериозен проблем който не би могъл да бъде преодолян без намеса на Европейската комисия.
Българска национална федерация по металдетектинг е сдружение на лица желаещи да практикуват широкоизвестно и популярно по целия свят хоби металдетектинг, включително и в страни на Европейския съюз където са регистрирани десетки подобни федерации.
На това тяхно законно право се противопоставя пряко и явно Министерството на културата, като счита че металдетекторите се ползват само и единствено за извършване на теренни проучвания на археологически ценности, респективно за ограбване на обектите на културно наследство. Възприемайки това разбиране Министерството на културата, представлявано от министъра и неговите заместници считат, че всеки практикуващ металдетектинг, ако не притежава образователна степен „магистър” по специалност „история и археология” и най-малко две години професионален опит в извършването на теренни проучвания е извършител на престъпление по смисъла на разпоредбите на наказателния кодекс.
Абсурдността на това становище е безспорна, тъй като на практика никой не би могъл свободно и безпроблемно да практикува това популярно по целия свят хоби с изключение на специалисти и експерти от сферата на археологията.
Тази позиция произтича от едно погрешно според нас разбиране на държавните институции, включително и на част от прокуратурата, че всички практикуващи хобито металдетектинг се занимават само и единствено с незаконно търсене на културно-исторически ценности.

Не бихме Ви ангажирали с този проблем, но той приема твърде сериозни и зловещи измерения, тъй като вече са налице арести от органите на полицията,предявени обвинения и внесени в съда неоснователни и неподкрепени с никакви доказателства обвинителни актове срещу любители на хобито.
Налице са и постановени осъдителни присъди при значително опорочени съдебни процеси.
Българска национална федерация по металдетектинг споделя напълно необходимостта от защита на националните богатства с археологическа и историческа стойност, но счита, че опасността от ограбване на обектите на културно наследство може да бъде предотвратена с по-подходящи и по-малко ограничителни мерки.
Намираме за напълно неприемливи опорочени наказателни процеси в името на показна и фиктивна защита на националните археологически богатства.
Обръщаме се към Вас, тъй като е все по-трудно да разчитаме на независим, обективен и безпристрастен съдебен процес, нещо повече, свидетели сме на наказателни дела, в които съда е загърбил безпристрастността и срещу любителите на хобито металдетектинг стоят от една и съща страна съд и прокуратура.
Наясно сме, че това е вътрешен проблем, но считаме че ще бъде трудно да се преодолее без външна намеса, още повече че една част от българските медии, като коректив на изпълнителната и съдебната власт, предпочитат да се дистанцират, или в най-добрия случай да отразяват само онези факти които действително представляват злоупотреба с ползването на металдетектори.


Българска национална федерация по металдетектинг

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898