Металдетекторите използвани от Търсачи практикуващи хобито Металдетектинг НЕ подлежат на регистрация

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1091

Металдетекторите използвани от Търсачите практикуващи хобито Металдетектинг съгласно закона, т.е. извън територията на регистрирани недвижими културни ценности (археологически обекти) НЕ подлежат на регистрация по разпоредбите на ЗКН.

Подробности във форума на БНФМ:

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898